Servei de menjador

L’AMPA  te contractat el servei de menjador a l’empresa AUSOLAN